Naknadno povecanje visine stubova

Stubovi se prave visine 2m. Po dogovoru moze se izmeniti trazena visina ali to produzava vreme isporuke. U nekim slucajevima je dobro iskoristiti previdjenu mogucnost da se pritka ubacuje u osnovni stub. Dimenziono odgovara i moguce je povecnje visine za 1-1.5m. Pritome se vodi racuna o cinjenici da je pritka sa kojom se radi produzenje manje nosivosti od osnovnog stuba.