Pobijanje pritki

Pritke su sa jedne strane koso zasecene i lako se pobijaju u sveze pripremljenu zemlju. Vecinom se ide do dubine 30-40 cm.