Poprecni presek armiranog stuba

Na ovim slikama su vidljiva spoljna antiklizna perca i unutrasnje antirotirajuce usice. Ruska armatura omogucuje daljnu fiksaciju  i stabilizaciju kompletnog stuba. Jedan stap armature, sestice, bi trebalo da zadoboljava sve moguce primene ovih stubova.